SÄSONGENS TRÄDGÅRDSTRÄFFAR I VARANDRAS TRÄDGÅRDAR

Det är alltid mycket uppskattat att besöka andra trädgårdsägare och få inspiration, tips och idéer så därför kommer vi att även nästa år att arrangera trädgårdsträffar.
I trädgårdsträffsgruppen besöker alla varandras trädgårdar/balkongodlingar/kolonilotter. Vi beundrar vackra växter och anläggningar, pratar och inspireras. Man kan få tips och råd av besökarna till sin trädgård. Tänk på att detta inte är en träd-gårds-tävling utan ett tillfälle för oss som älskar trädgårdar att träffas och prata och byta erfarenheter.
Beroende på hur många som anmäler intresse för att vara med i trädgårdsträffsgruppen så bestämmer vi om vi kör en grupp eller flera mindre grupper.
Du bestämmer själv om du vill öppna trädgården även för övriga medlemmar i föreningen eller om det bara ska vara för den ”slutna gruppen”. Det vore roligt om så många träffar som möjligt blir öppna för alla medlemmar! Det kommer att vara möjligt att ta upp föranmälan om du vill, så att du vet i förväg hur många som beräknas komma på besök. Om man redan vid upp-startsmötet meddelar att man vill öppna sin trädgård även för andra, så kommer det att läggas ut på hemsidan i maj. Kommer man på lite senare att man vill öppna sin trädgård för övriga medlemmar så kan man själv annonsera om det i vår facebookgrupp. Övriga träffar informeras det endast om internt i ”Trädgårdsträffsgruppen”.

Tid: Uppstartsmöte och trädgårdsvisning måndagen den 15/5 kl 18:00 hos Pia Hedenblad i Tullinge.  Då kommer vi tillsammans att boka datum, tider och form för visning av allas trädgårdar. Därför är det viktigt att delta i detta första möte.
Fika: Du bestämmer själv om du vill bjuda på fika eller ej på din visning.
Sista anmälningsdag: 7 maj
Anmälan: maila till vår anmälningsadress:
anmalan@hu-bo-tradgard.org.
Ansvariga från programgruppen: Pia Hedenblad 0723-739340 eller Maria Korell 0704-218717