Vårstavi

Styrelsen har fått en förfrågan  från Rolf Kenmo , en av våra medlemmar, om det finns volontärer bland våra medlemmar som kan tänka sig att ställa upp då och då för att vårda och utveckla trädgården vid Vårstavi.  Han skriver:

“Jag är med i en annan styrelse – för Poul Bjerre Sällskapet. Vi har olika huvuduppgifter. Vi står för programverksamheten vid Vårstavi, dvs ca sex “föreläsningsträffar” om psykologi och psykoterapi under varje år samt visningar av villan och trädgården – minst två per sommar, men då och då extra. Den andra styrelsen – Stiftelsen – har ansvaret för den stora villan, trädgården och att årligen dela ut ett stipendium vad gäller forskning inom psykoterapi.” …

…”För trädgården finns en trädgårdsskötare, Lotta, som gör en del efter en plan varje år. Hon har detta på entreprenad. Det finns även en “intendent”,  Anders, som håller i skötseln, mm av den stora villan och är kontakten mellan Lotta och stiftelsens ordförande.

Om några vill ställa upp som volontärer, så måste förstås deras insatser koordineras med Anders och Lotta.

Det som gör trädgården extra intressant är att den kom till under den “nationalromantiska tiden” i början av 1900-talet. Det finns kopplingar till trädgårdarna hos Carl och Carin Larsson, Ellen Key, Carl Milles. Den senare kände Poul och var involverad i Millesgården. Det finns flera intressanta delar i den här trädgården. Det finns även statyer.

En person, Barbro Gramén, som är ordf i Grödinge hembygdsförening har skrivit en akademisk uppsats om trädgården. Barbro har även tagit initiativ till att skriva en ansökan till länstyrelsen för att göra trädgården till ett byggnadsminne. Då ska trädgården kallas Poul Bjerres Park.

Botkyrka kommun äger sedan ett antal år marken runt villan. De har nu under behandling om att starta en referensgrupp för trädgårdens vård och utveckling.”

Intresserade kan kontakta Rolf via e-post: rolf.kenmo@humankonsult.se

Mer information finns på:
http://varstavi.se/varstavi
https://poulbjerre.org/