Bokidé om att lyfta fram ideella gröna krafterna!

Se hit om du har tips på ideella krafter som förtjänas att lyftas fram. Ett arbete har nu påbörjats för att samla in goda exempel på frivilliga insatser som bidrar till fina utemiljöer. Utgångspunkten är dels att vi människor mår bättre av gröna stadsmiljöer, dels att hållbarheten stärks om fler aktörer tillåts vara med och utforma parker och trädgårdar. Att kommun, föreningar och andra kan hjälpas åt helt enkelt och göra det som var och en är bäst på.

Under mina år som kommunalråd har jag också träffat många ideella krafter som anstränger sig för att snygga till publika ytor. Och vem gillar inte en välskött rabatt, en levande park eller prunkande gröna odlingslådor? Och eftersom jag gillar att skriva så tänkte jag mig nu att skriva en bok om detta. Så kontakta gärna mig och tipsa om du känner till exempel som behöver lyftas fram! Det kan till exempel vara en enskild invånare, en förening eller en grupp människor som har gått samman kring en plats.

 

Tacksam för alla gröna tips,

Christian Ottosson (medlem i trädgårdssällskapet)
e-post: litteratur@christianottosson.se