Årsmöte 2017, onsdagen den 15 mars

Onsdagen den 15 mars kl 18.00 – 18.45
Källbrinkskolans aula, Källbrinksvägen 55, Huddinge

Hej alla ni som kommer på årsmötet! Missa inte att vi skall vara i Källbrinksskolans aula, i Fullersta i Huddinge. Adressen är Källbrinksvägen 55.

Årsmötet börjar kl 18.00, föredraget kl 19.15!

Det finns få parkeringsplatser direkt bakom skolan, nära busshållplatsen, så samåk gärna eller parkera i bostadsområdet. Buss 704, 706 tar dig till Källbrinksskolan från Huddinge C på 7 min. Se www.sl.se för tider. Du kan också parkera på Källbrinks IP och ta en femminuterspromenad till skolan på gångvägen. Kika på kartan innan så att du hittar. Det tar ca 30 min att gå från Huddinge centrum.

 

Efter årsmötet kommer  Hannu Sarenström och berättar om trädgårdslycka. Vi bjuder alla medlemmar på föredraget!  För mer information och vägbeskrivning, se separat inlägg.

Föreningen bjuder också alla medlemmar som deltar i årsmötet på fika. För att kunna beräkna åtgången vill vi därför ha er anmälan senast 9 mars även om ni självklart är är välkomna på årsmötet utan anmälan.

Välkomna!

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs senast den 9 februari.

Dagordning
1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare
4. Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställa resultat och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Inkomna motioner från medlemmar
11. Fastställande av årsavgift för 2018
12. Val av styrelse och ersättare
13. Val av valberedning
14. Val av revisorer och ersättare
15. Förslag till ändringar av stadgarna; fastställande av beslut från årsmötet 2016:
– §7, punkt 10 ändras till ”Fastställande av årsavgift”
– §8, ”sekreterare” stryks
– §12, ”möten” ändras till ”stämmor”
16. Vid mötet väckta frågor
17. Eventuella avtackningar
18. Mötet avslutas.

Dragning i kruklotteriet.

Anmälan till årsmöte & föredrag

Ditt namn (obligatoriskt)
Jag är medlemJag är inte medlem

Jag vill också anmäla

Också medlemIcke medlem

Ditt telefonnummer(obligatoriskt)

Jag/vi vill beställa fikaVi vill inte fika

Jag kommer på årsmötet 18:00-18:45
Jag kommer på föredraget 19:15-21:00

Meddelande

skriv svaret på detta tal(obligatoriskt)

Dela inlägg

Facebook