Att bli medlem

Medlemsavgift

Medlemsavgiften 2020 är 340:- inklusive 6 nummer av tidningen ”Hemträdgården”.
Betala in medlemsavgiften på plusgiro 1215-3. Ange som meddelande ditt namn och din fullständig adress. Skriv även att du vill tillhöra Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap. Ju fler vi blir, desto större är möjligheterna att ordna roliga och spännande arrangemang. Så värva gärna fler medlemmar.

Även familjemedelemmar kan bli medlemmar. Kravet för familjemedlemskap är att familjemedlemmen bor på samma adress som huvudmedlemmen och registrera medlemskapet hos Riksförbundet.
Vi tar för närvarande ingen avgift förutom de 20:- som Riksförbundet tar för bl.a. en försäkring.

För att registrera en familjemedlem är det bästa att maila direkt till medlemsservice@tradgard.org så lägger de upp det och skickar avi för inbetalning.
Alternativt kan man betala in avgiften för familjemedlemmen direkt på Riks plusgirokonto 1215-3 och då ange att det är en familjemedlem, namn samt vilket medlemsnr personen ska höra ihop med, så lägger de upp det efter att de registrerat inbetalningen.

Anteckna på inbetalningen

Nedan är info som ska stå med på inbetalningskort eller anges vid internetbetalning:

”Förnamn & Efternamn”
”Exempelgatan 4, 14101 Orten”
”Medlskap i Huddinge-Botkyrka Trädgårdsällskap”

Ryms du så lägg gärna till även e-post och mobilnummer.

Betalas till Plusgiro 1215-3, Riksförbundet Svensk Trädgård.

Om du vill kan du istället fylla i dina uppgifter på denna sida, så skickar riksförbundet ut ett inbetalningskort till dig:
http://www.tradgard.org/medlem

 GDPR

De enda uppgifter vi lagrar är e-postadresser till nyhetsbrevet och det är uppgifter vi inte lämnar ut till tredje part.