Att bli medlem

Medlemsavgift

Medlemsavgiften 2018 är 320:- inklusive 6 nummer av tidningen
”Hemträdgården”.
Under tiden 1 juli-30 september kan du teckna ett halvårsmedlemskap för 160:-. Med halvårsmedlemskapet är du medlem mellan 1 juli 2018 och 31 december 2018.

Betala in medlemsavgiften på plusgiro 1215-3. Ange som meddelande ditt namn och din fullständig adress. Skriv även att du vill tillhöra Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap. Ju fler vi blir, desto större är möjligheterna att ordna roliga och spännande arrangemang. Så värva gärna fler medlemmar.

Anteckna på inbetalningen

Nedan är info som ska stå med på inbetalningskort eller anges vid internetbetalning:

”Förnamn & Efternamn”
”Exempelgatan 4, 14101 Orten”
”Medlskap i Huddinge-Botkyrka Trädgårdsällskap”

Ryms du så lägg gärna till även epost och mobilnummer.

Betalas till Plusgiro 1215-3, Riksförbundet Svensk Trädgård.

Om du vill kan du istället fylla i dina uppgifter på denna sida, så skickar riksförbundet ut ett inbetalningskort till dig:
http://www.tradgard.org/medlem

 GDPR

De enda uppgifter vi lagrar är e-postadresser till nyhetsbrevet och det är uppgifter vi inte lämnar ut till tredje part.