Att bli medlem

Medlemsavgift

Medlemsavgiften 2018 är 320:- inklusive 6 nummer av tidningen
”Hemträdgården”.

Betala in medlemsavgiften på plusgiro 1215-3. Ange som meddelande ditt namn och din fullständig adress.  Skriv även att du vill tillhöra Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap. Ju fler vi blir, desto större är möjligheterna att ordna roliga och spännande arrangemang. Så värva gärna fler medlemmar.

Anteckna på inbetalningen

Nedan är info som ska stå med på inbetalningskort eller anges vid internetbetalning:

MEDLEMSKAP I HUDDINGE-BOTKYRKA TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

MEDLEMSAVGIFT ÅR 2018: 320:-

NAMN: ” Förnamn & Efternamn”
ADR: ”Exempelgatan 4, 14101 Huddinge”
”Medlskap i Huddinge Botkyrka Trädgårdsällskap”

Plusgiro 1215-3 Riksförbundet Svensk Trädgård