Kategoriarkiv: Årsmöten

Årsmötet är i Källbrinksskolan

Hej alla medlemmar som kommer på årsmötet! Missa inte att vi skall vara i Källbrinksskolans aula, i Fullersta i Huddinge.
Adressen är Källbrinksvägen 55. Årsmötet börjar kl 18.00 onsdagen 15 mars 2017, föredraget kl 19.15!
Det finns få parkeringsplatser direkt bakom skolan, nära busshållplatsen, så samåk gärna eller parkera i bostadsområdet. Buss 704, 706 tar dig till Källbrinksskolan från Huddinge C på 7 min. Se www.sl.se för tider. Du kan också parkera på Källbrinks IP och ta en femminuterspromenad till skolan på gångvägen. Kika på kartan innan så att du hittar. Det tar ca 30 min att gå från Huddinge centrum.

Årsmöte 2017, onsdagen den 15 mars

Onsdagen den 15 mars kl 18.00 – 18.45
Källbrinkskolans aula, Källbrinksvägen 55, Huddinge

Hej alla ni som kommer på årsmötet! Missa inte att vi skall vara i Källbrinksskolans aula, i Fullersta i Huddinge. Adressen är Källbrinksvägen 55.

Årsmötet börjar kl 18.00, föredraget kl 19.15!

Det finns få parkeringsplatser direkt bakom skolan, nära busshållplatsen, så samåk gärna eller parkera i bostadsområdet. Buss 704, 706 tar dig till Källbrinksskolan från Huddinge C på 7 min. Se www.sl.se för tider. Du kan också parkera på Källbrinks IP och ta en femminuterspromenad till skolan på gångvägen. Kika på kartan innan så att du hittar. Det tar ca 30 min att gå från Huddinge centrum.

 

Fortsätt läsa Årsmöte 2017, onsdagen den 15 mars

Föredrag: Trädgårdslycka med Hannu Sarenström, onsdagen 15 mars

Hej alla ni som kommer på årsmötet och/eller detta föredrag! Missa inte att vi skall vara i Källbrinksskolans aula, i Fullersta i Huddinge. Adressen är Källbrinksvägen 55.

Årsmötet börjar kl 18.00, föredraget kl 19.15!

Det finns få parkeringsplatser direkt bakom skolan, nära busshållplatsen, så samåk gärna eller parkera i bostadsområdet. Buss 704, 706 tar dig till Källbrinksskolan från Huddinge C på 7 min. Se www.sl.se för tider. Du kan också parkera på Källbrinks IP och ta en femminuterspromenad till skolan på gångvägen. Kika på kartan innan så att du hittar. Det tar ca 30 min att gå från Huddinge centrum.

Hannu tar oss med på en berättelse om trädgårdens rum och atmosfärer, vackra samplanteringar och ljuvliga växter som håller din trädgård i blom säsongen ut. Välkommen till en välfylld och inspirerande trädgårdslycka med inspiratören, författaren och trädgårdslegenden Hannu Sarenström.

Detta föredrag kommer att hållas direkt efter årsmötet. Notera att vi har annan lokal än vanligt.

Fortsätt läsa Föredrag: Trädgårdslycka med Hannu Sarenström, onsdagen 15 mars

Föreläsning av Maj-Lis Pettersson: Skydda din trädgård på ett miljövänligt sätt, torsdagen 10 mars

I samband med föreningens årsmöte har vi bjudit in Maj-Lis Pettersson att hålla ett föredrag om hur vi skyddar våra trädgårdar från olika angrepp. Maj-Lis har skrivit flera böcker om växtskydd samt är känd bl a från Odla med P1. Hon har också en bakgrund på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Under kvällens föredrag  kommer Maj-Lis att berätta en massa matnyttig information om hur man förebygger sjukdomar och ohyra i trädgården – och vad man ska göra när växterna väl har drabbats.

Fortsätt läsa Föreläsning av Maj-Lis Pettersson: Skydda din trädgård på ett miljövänligt sätt, torsdagen 10 mars

Min gröna passion, föredrag av Gunnel Carlson, tisdag 18 mars

Trädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Carlson berättar om sin passion i livet – om trädgård, växter och människor i den gröna världen.

Det kommer också att handla om Tusen Trädgårdar, evenemanget med öppna trädgårdar som det är dags för igen den 29 juni. Gunnel berättar om hur det gick när hon var med i Tusen Trädgårdar 2012 och ger tips inför en av årets stora trädgårdshändelser!
Gunnel skänker också ett signerat exemplar av en av sina böcker, som vi kommer att ha med som lottpris i vårt stora kruklotteri!
Tid: Tisdag 18 mars, kl 19.00 direkt efter årsmötet. Slut kl 21.00 (inkl fikapaus)
Kostnad: 150 kr för icke medlemmar, medlemmar går in gratis.
Plats: Källbrinkskolans aula, Källbrinksvägen 55. Buss 706 och 704 stannar utanför skolan, bilparkering finns bakom skolan med infart från busshållplatsen.
Anmälan: Senast 10 mars till vår anmälningsadress; anmalan@hu-bo-tradgard.org OM du saknar tillgång till dator så kan du ringa till vår ”anmälningshjälpreda” Karin Nilsson, så mailar hon åt dig,  08-711 76 26. Ange om du kommer på både årsmöte & föredrag eller enbart det ena.
Fika: Kommer att finnas i pausen på föredraget.

Årsmöte & föredrag

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer(obligatoriskt)


Jag medlemJag är inte medlem

Jag kommer på årsmötet 18:15-19:00 Jag kommer på föredrag 19:00-21:00

Meddelande

skriv svaret på detta tal(obligatoriskt)

Årsmöte 2014, tisdag 18 mars

Tisdagen den 18 mars kl 18.15 – 19.00

Källbrinksskolans aula

Efter årsmötet kommer trädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Carlsson och håller ett föredrag med titeln Min gröna passion.  För mer information se separat inlägg.

Ange vid er anmälan till anmalan@hu-bo-tradgard.org om ni kommer på både årsmöte och föredrag. Välkomna!

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs senast den 11 februari.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Helena Hemming.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare.
 4. Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 5. Fastställan av röstlängd.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställa resultat och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Inkomna motioner från medlemmar.
 11. Fastställa budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift.
 12. Val av styrelse och ersättare.
 13. Val av valberedning.
 14. Val av revisorer och ersättare.
 15. Vid mötet väckta frågor.
 16. Mötet avslutas.

Dragning i kruklotteriet

 

Årsmöte & föredrag

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer(obligatoriskt)


Jag medlemJag är inte medlem

Jag kommer på årsmötet 18:15-19:00 Jag kommer på föredrag 19:00-21:00

Meddelande

skriv svaret på detta tal(obligatoriskt)

Årsmöte 2013

Måndag 18 mars kl 18:15 – 19:15

OBS! Ny lokal! Sjödalsgymnasiets aula i Huddinge Centrum (precis mittemot Folkets Hus, samma byggnad som Folktandvården)

Föreningen bjuder på fika till alla medlemmar som deltar i årsmötet. Efter årsmötet bjuder vi alla medlemmar på ett föredrag: ”Slänten – problem eller tillgång?” av Anna Lindqvist. Ange vid din anmälan till anmalan@hu-bo-tradgard.org om du kommer på både årsmöte och föredrag eller bara det ena, samt om du vill ha fika. Välkomna!

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs senast den 11 februari.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Helena Hemming.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare.
 4. Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 5. Fastställan av röstlängd.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställa resultat och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Inkomna motioner från medlemmar.
 11. Fastställa budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift.
 12. Val av styrelse och ersättare.
 13. Val av valberedning.
 14. Val av revisorer och ersättare.
 15. Vid mötet väckta frågor.
 16. Mötet avslutas.

Dragning i kruklotteriet

Slänten – problem eller tillgång?

Måndag 18 mars kl 19:30 – 21:00 (efter årsmötet)

OBS! Ny lokal! Sjödalsgymnasiets aula (i Huddinge Centrum, precis mittemot Folkets Hus, samma hus som Folktandvården)

Anna Lindqvist – trädgårdsarkitekt & trädgårdsmästare pratar kring ett ämne angeläget för många av oss både ur estetisk och praktisk synvinkel.

För alla som arbetar med trädgård är frågeställningar kring slänter vanliga. Ofta är dessa formulerade som problem. Kan inte nivåskillnader i trädgården vara lika mycket en tillgång?

Små – stora, branta – flacka, soliga – skuggiga, skillnaderna är många, så är även likheterna.

Fika till den som önskar, boka när du anmäler dig.

Kostnad Medlemmar: gratis. Icke medlemmar: 100:- (kostnad för fika, 20 kr tillkommer för alla som ej deltagit på årsmötet innan)
Fikastunden kommer att vara ca kl 19-19.30, dvs innan föredraget!

Sista anmälningsdag: 13 mars
Anmäl dig till: Nedan, eller  anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till Karin Nilsson 08-711 76 26

Anmäler mig till Kurs/föredrag />

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din telefonnummer(obligatoriskt)


MedlemIcke medlem
Vill ha fikaVill inte ha fika

Min notering

skriv svaret på detta tal(obligatoriskt)

 

 

Riksförbundet Svensk Trädgård har sommarmöte i Uppsala

Alla medlemmar hälsas välkomna till årets Sommarmöte som går av stapeln i historiskt intressanta Uppsala. Uppsala TrädgårdsSällskap fyller 150 år och vill fira detta med en fest, så varför inte arrangera ett Sommarmöte. I Uppsala hittar vi Sveriges kanske äldsta trädgårdsförening, Uppsala TrädgårdsSällskap, grundad 1862.

Uppsala TrädgårdsSällskap inbjuder er alla att bevista härliga trädgårdsdagar tillsammans med oss.

– Vi är fortfarande fulla av kraft trots vår ansenliga ålder, tycker föreningens ordförande Ann-Catrin Thor.

Mötet börjar på fredagskvällen den 17 augusti på Linnés Hammarby, Carl von Linnés sommarbostad, där han förvarade sina högt skattade herbarieark.

På lördagen den 18 augusti delas Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer ut. Det blir även föredrag med Maj-Lis Pettersson, växtskyddsexpert och känd från radions Odla med P1.
Sedan bär det av till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Ultuna där vi får ta del av Trädgårdssveriges alla trädgårdsutbildningar. Kunskap för fritidsodlingen förmedlas via Kunskapsträdgården. Nytt växtmaterial som är på gång, presenteras. Dagen avslutas med middag.

På söndagen den 19:e blir det shopping av perenner i första hand, vilket sker på ”magisk” mark för den trädgårdsintresserade: Uppsala Botaniska trädgård. Vi blir också guidade i Botaniska trädgården. Vi avslutar i Uppsala Stadsträdgård, som ligger vid Fyrisån.

Anmälningsblanketten hittar du i  tidningen Hemträdgård nr 2 som kom ut 23 mars.

Mer information på Riksförbundets hemsida; http://www.tradgard.org/medlem/sommarmote/index.html