Om HuBo

Trädgårdsintresset har länge funnits i Huddinge och Botkyrka. Om detta vittnar två välbesökta trädgårdsföreläsningar i Huddinge Folkets Hus. I januari 2004 avrundades en trädgårdsberättelse av Gunnel Carlsson från ”Gröna Rum” med information från Riksförbundet Svensk Trädgård.

När Folkets Hus tömdes stannade några entusiaster kvar och beslutade att det nu äntligen skulle ske – bildandet av ett lokalt trädgårdssällskap!

Den fjärde februari 2004 bildades så Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap. En styrelse, i samarbete med en programgrupp, vill under trivsamma former verka för ett ökat kunnande om trädgård i vårt närområde.

Idag är vi drygt 400 medlemmar och fler vill vi bli – välkommen du också!

För information om vilka personer som sitter i styrelsen eller programgruppen, se under fliken ”kontakta oss”.

Föreningen

Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap är en ideell förening vars syfte är att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård. Styrelsen kan du nå på den gemensamma adressen styrelsen@hu-bo-tradgard.org.

Trädgårdsträffar

Vill Du presentera din trädgård eller bara någon idé som du har testat eller önskar få tips om något i din trädgård? Skicka text och gärna bild, genom att mejla till info@hu-bo-tradgard.org.

Aktiviteter

Under akktiviteter hittar du vårt programutbud. Det finns en PDF fil på vårt program som sträcker sig över 5 månader. Det finns också en kalender där du hittar vår versamhet dag för dag.

Har du förslag på intressanta aktiviteter? Mejla till info@hu-bo-tradgard.org!