Månadens tips för juni

  • Om du inte gjort det i slutet av maj, klipp ner kryddväxterna.
  • Så ärtor, bönor och zucchini på friland.
  • Var vaksam mot nattfrost.
  • Gör tredje ogräskontrollen.
  • Gödsla rododendron efter blomningen.
  • Vid midsommar ansa blommande häckar.
  • Kupa potatisen.