Sjöholms trädgård

Vi har en brant tomt i Skogås med allt möjligt i växtlighet, dammar, växthus, kompost och grönsaksland m.m.Körväg Nynäsvägen avtagsväg Skogås rakt fram i ca 2,5 km tills väg smalnar av  (skylt 30km) ta första vänster och nästa höger Skymningsvägen.

Britt och Gert Sjöholm
Skymningsvägen 9 Skogås