Tinglöfs trädgård

Vår trädgård

Sedan 30 år och som tredje generation förvaltar vi en hörntomt på 450 kvm vilken finns i ett  kedjehusområde (byggt 1971)  intill Örby slott i Älvsjö. Mormors äppelträd och häckar bidrar ännu till dess grundstomme och karaktär. Vi har fört in vår generations former, träd, växter och material men även satsat på en belysa -både för njutning och funktion.

Nu har åren då barnens behov av trädgården passerats. I stället har vi skapat många små rum vilka möjliggör att ge ro, njutning, odling, praktiska funktioner och social samvaro.

Från framsidan välkomnar entré med sitt ”gräsrum”. På husets andra sida där uppfarten finns, hittas växthus, köksträdgård med kryddland ,långa rabatter, gräsmatta, dammhörn, hemligt rum för skyddade bad i sommarpool och altanen med utekök och medelhavsväxter.

Vår trädgård ska vara intressant när vi blickar ut genom fönster men även för  alla de som passerar oss på under sin dag. Att få bidra till deras närmiljö, väcka intresse och nyfikenhet känns värdefull och har lett till såväl goda samtal och nya kontakter