Familjemedlemskap

Det är lite ändringar för familjemedlemskap. Kravet för familjemedlemskap är det samma som förut, att familjemedlemmen bor på samma adress som huvudmedlemmen, men nu ska man registrera medlemskapet hos Riksförbundet.

Vi tar för närvarande ingen avgift förutom de 20:- som Riksförbundet tar för bl.a. en försäkring.

För att registrera en familjemedlem är det bästa att maila direkt till medlemsservice@tradgard.org så lägger de upp det och skickar avi för inbetalning.

Alternativt kan man betala in avgiften för familjemedlemmen direkt på Riks plusgirokonto 1215-3 och då ange att det är en familjemedlem, namn samt vilket medlemsnr personen ska höra ihop med, så lägger de upp det efter att de registrerat inbetalningen.