Corona och våra aktiviteter

Hej!
Detta är en uppdaterad text. 

Med anledning av att vi får frågor om våra planerade aktiviteter:
Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap följer Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut avseende evenemang/sammankomster under pågående utbrott av Corona/Covid 19.

Det innebär att vi kommer att fatta beslut om alla planerade aktiviteter inför varje tillfälle, beroende på gällande rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Se aktivitetens information här på hemsidan för mer info om varje enskild aktivitet.

Vi är medvetna om att många av våra medlemmar är äldre och på annat sätt tillhör olika riskgrupper och vi uppmanar därför alla att visa hänsyn och inte komma till aktiviteterna om du är ”förkyld” eller om du eller någon närstående är sjuk med influensaliknande symtom.

Har du anmält dig och väljer att inte komma så vill vi som vanligt att du avanmäler dig, maila på anmalan@hu-bo-tradgard.org.

Resan är inställd. Vi kommer att informera alla som bokat om vad som gäller.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap