Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Kallelse till Årsmöte 2021

mars 9 @ 19:00 - 20:00

Eftersom vi är rädda om er och om varandra så har vi beslutat att även årsmötet 2021 kommer att genomföra digitalt.

För att kunna upprätta en deltagarförteckning och röstlängd så behöver du anmäla ditt deltagande via simple-sign up här på hemsidan. Du kommer att få en länk för att delta i själva mötet några dagar innan det äger rum. Det kommer också att vara möjligt att testa förfarandet några dagar innan om man känner sig osäker på hur det fungerar.

Vartefter årsmöteshandlingarna blir färdiga kommer de att publiceras på hemsidan under rubriken Årsmötesdokument.

Dagordning
1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera
årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare
4. Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställa resultat och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Inkomna motioner från medlemmar
11. Fastställande av årsavgift för 2022
12. Val av styrelse och ersättare
13. Val av valberedning
14. Val av revisorer och ersättare
16. Vid mötet väckta frågor
17. Eventuella avtackningar
18. Mötet avslutas.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 2 februari, dvs 5 veckor före årsmötet. Skicka eventuella motioner till ordförande Helena Hemming, gärna via e-post helena.hemming@telia.com, eller till någon annan i
styrelsen.

Tid: Tisdagen den 9 mars 2021 kl 19.00.
Plats: Digitalt – Klicka på länken du har får efter att du anmält dig till mötet och följ instruktionerna. Gör detta i god tid så att alla är uppkopplade och klara i god tid innan mötet börjar kl 19.00.

Anmälan: Anmäl dig här senast 3 mars 2021: https://www.simplesignup.se/private_event/175837/7aa8540ff9

Väl mött!
/Styrelsen

KRUK-LOTTERIET!
Vi tycker att ett årsmöte utan dragning i Kruklotteriet vore lite tråkigt så det kommer att finnas flera möjligheter att köpa lotter innan dess. Passa på att köp lotter via simple-sign up när du anmäler dig årsmötet eller till någon annan aktivitet. Lotter går också att köpa genom att Swisha till ordförande Helena Hemming på telefonnummer 0730 755765. Ange att det gäller Kruklotteriet på meddelande-raden. Ditt namn och telefonnummer kommer automatiskt med i meddelandet och antalet lotter framgår av den summa du skickar; 10 kronor per lott.

Detaljer

Datum:
mars 9
Tid:
19:00 - 20:00
Evenemang Kategori: