Corona och våra aktiviteter

Hej! Detta är en uppdaterad text.  Med anledning av att vi får frågor om våra planerade aktiviteter: Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap följer Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut avseende evenemang/sammankomster under pågående utbrott av Corona/Covid 19. Det innebär att vi kommer att fatta beslut om alla planerade aktiviteter inför varje tillfälle, beroende på gällande rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. […]

Familjemedlemskap

Det är lite ändringar för familjemedlemskap. Kravet för familjemedlemskap är det samma som förut, att familjemedlemmen bor på samma adress som huvudmedlemmen, men nu ska man registrera medlemskapet hos Riksförbundet. Vi tar för närvarande ingen avgift förutom de 20:- som Riksförbundet tar för bl.a. en försäkring. För att registrera en familjemedlem är det bästa att […]