Corona och våra aktiviteter

Hej! Detta är en uppdaterad text.  Med anledning av att vi får frågor om våra planerade aktiviteter: Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap följer Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut avseende evenemang/sammankomster under pågående utbrott av Corona/Covid 19. Det innebär att vi kommer att fatta beslut om alla planerade aktiviteter inför varje tillfälle, beroende på gällande rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. […]