Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap
– en ideell förening

Gödselhämtning, flera alternativ, 1-24 april

24 april, 2022

Som ni alla vet så har det varit ett år med pyralidskandaler. Först i Vinass (rester från sockertillverkning) som tillsatts som gödsel i ekologisk jord och ekologiska gödningsmedel. Sedan har det även funnits i stallgödsel från ko och häst, som ätit hö som ogräsbesprutats och besprutad halm som det ströats med i boxar som brunnit tillsammans med gödseln.

Särskilt tomater, men i princip alla växter som INTE är stråsäd har påverkats i varierande grad. Det gäller även prydnadsväxter!
Hela koloniområden har fått sina jordar förstörda. Så vi manar verkligen till försiktighet när det gäller hämtning av hästgödsel, och att ni inser att ni har ett eget ansvar att kvalitetssäkra.

Det finns sätt att testa t ex hästgödsel. Bl a genom att tillsätta det till ärtplantor, som är ännu mer känsliga än tomater. Ca 10 dagar efter gödsling med kontaminerad gödsel kan man börja se förändringar på plantan. Så om du hämtar gödsel i säckar, låt den stanna i säckarna tills du hunnit så 2 krukor med ärter inomhus och testat gödseln på den ena krukan. Så gärna ärterna i förväg om du tänkt hämta gödsel senare i vår.

Här får vi hämta gödsel i vår:
—————————————
1. Pyralidfritt på torvströ/spån i Enhörna
När: Lördag 2 april 10-15, men går även att komma vardagarna 1, 7 & 8 april kl 10-15.
Kontaktperson: Sara Cecilia Lindblad
Finnes: hästgödsel blandat med torv och hästgödsel blandat med spån. Ingen halm eller hö-strö, dvs pyralidfritt strö. Vi har ej info om fodret. Finns i Enhörna utanför Södertälje.
Uppskattar det till att det finns runt 25-30 ton – en rejäl laddning.
Jag har ingen traktor, så de behöver skotta själva. Går att köra nära gödseln.
Adress: Rösta Gård, 151 96 i Enhörna.
Man kör upp längs vår allé, den börjar med två stora vita krukor nere vid asfaltsvägen.
————————————-
2. Helt ren hästgödsel i Norra Sorunda/Runsten
När: Lördagen 9 april klockan 10.00. Vill du komma annan dag eller tid så ring Solveig och kom överens om detta så att hon är hemma första gången du kommer.
Kontaktperson: Solveig Thörnblom, 070 5660 888
Adress: Lövtorpsvägen 35, Norra Sorunda, Runsten, 20 min från Tullinge
Finnes: Här finns helt ren hästgödsel, utan någon form av strömaterial, som vi får skotta ur hagarna. Dessa hästar äter obesprutad hö som en lokal bonde odlar. Det finns mycket att skotta nu efter vintern!
Det finns även en container med gödsel på gården där gödseln är blandad med halmpellets-strö av märket Mustang. Mustang svarar inte på epost när jag mailat och frågat om den odlas giftfritt. Jag lägger upp svar från RS-Mustang här om det hinner komma innan 9/4. Tar du i containern behöver du testa gödseln!

————————————–

3. Hästgödsel med stort torvinslag i Grödinge
När: Alla dagar, kom när du vill!
Kontaktperson: Camilla Eriksson
Adress: Haga 30, Grödinge

Finnes: Hästgödsel med stort torvinslag. Hösilage från grannen som är obesprutat har använts som mat.
Gödseln finns under tak. Spadar och skottkärra finns på plats.
Man kan backa bilen alldeles intill högen. Det är lite kladdigt just nu innan marken torkar upp men har man stark bil borde det inte vara några problem.
Gödslet ligger till vänster om den stora ladan när man kommer upp på stallplan.

————————————-

4. Okontrollerad gödsel i Sundby

Struket!

————————————–

MER INFO

Lena Israelsson skriver mycket om frågan här: https://www.facebook.com/odlaaretom

Här finns mer info: https://www.odlamat.com/blog/var-hittar-jag-pyralidfri-jord-och-nring?fbclid=IwAR230dq8IxroFK4D46qU3qopoj2szYYYXvxOZiWBgTzO7Aff1UUdVK-kPb4
Och Anette på Boäng:
https://daylily-potager.blogspot.com/2021/07/det-blir-allt-tydligare-att-jag-har.html?fbclid=IwAR2Ytw4eR3cPlBeCPh87DN8IJJLvxTbYyA82iTJ8Mq9wb0ZmI0xr-jTtlwI#more

Lär dig känna igen pyralidförgiftning:
https://for.se/wp-content/uploads/2022/03/Symptomrapport-pyralid-2022_UN-1.pdf

Rapporten ”Fortsatta problem med bekämpningsmedel i gödsel – erfarenheter från odlingssäsongen 2021”
https://for.se/wp-content/uploads/2022/03/FOR_rapport_fortsatta_problem.pdf

LRF säger att: ”Halm som behandlats med aminopyralid eller gödsel som innehåller sådan behandlad halm får inte förmedlas till andra lantbruk – halmen och gödseln får endast brännas eller användas för tekniska ändamål om du inte använder den i ditt eget lantbruk. Den ska således inte förmedlas till någon annan odling, som trädgårdar och kolonilotter. För produkter med klopyralid gäller framförallt rekommendationer för att skydda efterföljande grödor. Du som köper eller transporterar/förmedlar halm, jord och gödsel bör fråga säljaren om klopyralid har använts. Du som säljer bör, utöver att följa villkoren, informera köpare och transportör.”

Ingen anmälan, listan fylls på eller ändras löpande om vi får tips på nya ställen, frågor till Jenny på anmalan@hu-bo-tradgard.org