Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap
– en ideell förening

Kallelse till Årsmöte 2022 onsdagen den 2 mars

2 mars, 2022

Vartefter årsmöteshandlingarna blir färdiga så kommer de att publiceras på hemsidan under rubriken Årsmötesdokument 2022.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare
 4. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Inkomna motioner från medlemmar
 11. Fastställande av årsavgift för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift
 12. Val av styrelse och ersättare
 13. Val av valberedning
 14. Val av revisorer och ersättare
 15. Vid mötet väckta frågor
 16. Eventuella avtackningar
 17. Mötet avslutas

Dragning i kruklotteriet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda, senast 5 veckor före årsmötet, dvs senast den 26 januari. Skicka gärna eventuella motioner med e-post till info@hu-bo-tradgard.org, eller till någon i styrelsen via den kontaktinformation som finns på hemsidan eller i tidigare nummer av Trädgårdsbladet.

Tid: Onsdagen den 2 mars klockan 18.30
Plats: Stora salen, Kulturhuset, Huddinge centrum

Efter årsmötet håller vår hedersmedlem Gunnel Carlsson ett föredrag med rubriken ”Mina, dina och allas våra gröna rum”. Alla medlemmar och registrerade familjemedlemmar i föreningen är välkomna och går gratis på föredraget. Mer information finns här.

Planen är att föreningen också bjuder alla deltagare i årsmötet på fika, och till det behöver vi er anmälan senast den 23 februari för att kunna beräkna åtgången. Vill du vara säker på att ha en sittplats och uppkopierade årsmöteshandlingar behöver du också anmäla dig. Anmälan sker genom biljettbokning på denna länk https://simplesignup.se/private_event/188017/9fea4f105e

Som läget nu är lovar vi ingenting bestämt utan följer ständigt Folkhälsomyndighetens och regeringens information och anpassar oss efter de restriktioner som gäller vid tillfället för årsmötet. Spana efter eventuella ändringar och ny information på hemsidan, i Facebook-gruppen och i eventuella nyhetsbrev. Dubbelkolla så din epostadress blir rätt när du anmäler dig så att vi kan maila eventuella ändringar.

Styrelsen hälsar er välkomna!

KRUK-LOTTERIET!
På årsmötet drar vi som vanligt vinnarna i medlemslotteriet. Förutom att ni kan köpa lotter vid vissa aktiviteter och vid årsmötet så finns möjligheten att köpa lotter via simple-sign up när ni anmäler er till aktiviteter. Lotter går också att köpa genom att Swisha till ordförande Helena Hemming på telefonnummer 0730 755765 till och med den 1 mars. Ange att det gäller Kruklotteriet på meddelanderaden. Ditt namn och telefonnummer kommer automatiskt med i meddelandet och antalet lotter framgår av den summa du skickar; 10 kronor per lott.