Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap
– en ideell förening

Årsmöte 16 mars

16 mars, 2023

Välkomna till årsmötet den 16 mars 2023 i Stora salen i Kulturhuset, Huddinge centrum.
Årsmötesförhandlingarna startar kl 18.00 och avslutas med gemensam fika för de som vill. Därefter följer ett föredrag om beskärning av Eva Robild, läs mer om det här.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs den 9 februari. Motioner skickas till anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till Helena Hemming, Frimans väg 3 B, 141 60 Huddinge.

Alla handlingar finns på hemsidan under rubriken Årsmötesdokument.

I pausen kan ni köpa lotter i medlemslotteriet KRUKAN men för att underlätta och slippa kö kan ni redan nu köpa lotter via Swish på telefonnummer 0730-755765 (Helena Hemming). Förköp går att göra tom 14 mars! Varje lott kostar 10:-. Märk din betalning med KRUKAN! Dragning av vinnare sker under kvällen.

Dagordning
1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare
4. Årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Inkomna motioner från medlemmar
11. Fastställande av årsavgift för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift
12. Val av styrelse och ersättare
13. Val av valberedning
14. Val av revisorer och ersättare
15. Vid mötet väckta frågor
16. Eventuella avtackningar
17. Mötet avslutas

Föreningen bjuder alla årsmötesdeltagare på fika och föredrag. Alla medlemmar är välkomna på årsmötet, men vill du vara garanterad en sittplats samt fika mellan mötet och föredraget så vill vi ha din anmälan senast 9 mars.

För dig som inte har möjlighet att komma på årsmötet så går det att anmäla sig enbart till föredraget, och komma kl 19.00. Det ingår då inget fika, och årsmötesdeltagarna har förtur vid platsbrist.

Enbart medlemmar i föreningen och betalande familjemedlemmar är välkomna på detta årsmöte samt föredrag. Det går bra att bli medlem via hemsidan och ta med skärmdump på inbetalt medlemskap om man vill komma men inte tidigare är medlem.

Tid: torsdagen 16 mars, Årsmötet börjar kl 18.00, föredraget 19.00-21.00 ca.
Plats: Stora salen, Folkes/Kulturhuset, Huddinge C
Kostnad: gratis för alla medlemmar, föreningen bjuder alla årsmötesdeltagare på fika och föredrag
Anmälan: https://simplesignup.se/private_event/200531/26cb61679f
Sista anmälningsdag: 9 mars
Frågor: anmalan@hu-bo-tradgard.org
Ansvarig från föreningen: Helena